HVAD ER EN RAB BEHANDLER?

En RAB-behandler (Registreret Alternativ Behandler) er en alternativ behandler, som har en sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis.

Titlen RAB er beskyttet

En RAB-behandler er medlem af en brancheorganisation, som Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt til at registrere alternative behandlere.

En behandler, som bliver registreret efter ordningen, har ret til at kalde sig registreret alternativ behandler (RAB)

Betydning for brugerne


Formålet med RAB-registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav.

RAB-registreringsordningen er en slags kvalitetssikring, der skal leve op til lovens tekst.

De formelle krav, lovtekst og, bekendtgørelser kan ses på hjemmesiden www.stps.dk.